6th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human and Animal Welfare (WOCMAP VI)

13/11/2019 - 17/11/2019

Famagusta, Chipre

Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona