European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)
Draft assessment report on Valeriana officinalis L., radix and Humulus lupulus L., flos - Revision 1. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/441766/2017. Adopted: 21 November 2017
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona