European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
European Union herbal monograph on Mentha x piperita L., folium. Draft. London: EMA. Doc Ref: EMA/HMPC/572705/2014. Adopted: 23 February 2017.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona