European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
Final assessment report on on Artemisia absinthium L., herba - Revision 1. Doc. Ref.: EMA/HMPC/751484/2016. London: EMA. Adopted: 05/10/2017
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona