European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
Final assessment report on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix – Revision 1. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/424584/2016. Adopted: 11/8/2017.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona