European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
Final assessment report on Prunus africana (Hook f.) Kalkm., cortex. London: EMA. D0c. Ref.: EMA/HMPC/680624/2013. Adopted: 1/9/2017.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona