European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
Herbal medicine: summary for the public. Devil’s claw root (Harpagophytum procumbens DC. and/or Harpagophytum zeyheri Decne., radix). London: EMA. Doc. Ref. EMA/571858/2016. Adopted: 22 November 2016.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona