European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
Regulatory questions and answers on herbal medicinal products. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/345132/2010 Rev.3. Adopted: 20 September 2016.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona