EMA-HMPC
Final European Union herbal monograph on Melilotus officinalis (L.) Lam., herba. Draft. Doc. Ref.: EMA/HMPC/44166/2016. London: EMA. Adopted on: 23/4/2018.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona