European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)
Draft list of references supporting the assessment of Curcuma longa L. (C. domestica Valeton), rhizome – Revision 1. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/434955/2017. Publicación: 8/12/2017
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona