68th Annual Meeting of GA and 10th Joint Natural Product Conference 2020 (Joint Meeting with ASP, AFERP, JSP, PSE and SIF)

25/07/2020 - 30/07/2020 | GA, ASP, AFERP, JSP, PSE and SIF

Hyatt Regency Hotel, San Fransisco, USA

Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona