Medicaments a base de plantes: el repte de la qualitat i la Farmacopea com a eina per a assolir-la. Discurs llegit en l'acte d'ingrés de l'Acadèmic Numerari Molt Il·lustre Dr. Salvador Cañigueral Folcarà celebrat el dia 14 d'Octubre de
Cañigueral, S.
Medicaments a base de plantes: el repte de la qualitat i la Farmacopea com a eina per a assolir-la. Discurs llegit en l'acte d'ingrés de l'Acadèmic Numerari Molt Il·lustre Dr. Salvador Cañigueral Folcarà celebrat el dia 14 d'Octubre de
Discurso leído el 14 de octubre de 2013 con motivo del ingreso como miembro numerario de la Real Academia de Farmacia de Catalunya de Salvador Cañigueral, presidente de la SEFIT.Nota: Se ha publicado una traducción adaptada del discurso en forma de artículo: Cañigueral S. Medicamentos a base de plantas: el reto de la calidad y la Farmacopea como herramienta para alcanzarla. Revista de Fitoterapia 2013; 13 (2): 101-122.

Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona