European Union herbal monograph on <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>  (L.) Spreng., folium. Draft. Doc. Ref.: EMA/HMPC/750266/2016. London: EMA. Adopted on: 28 March 2017.
European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
European Union herbal monograph on Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., folium. Draft. Doc. Ref.: EMA/HMPC/750266/2016. London: EMA. Adopted on: 28 March 2017.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona