European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)
Draft European Union herbal monograph on Senna alexandrina Mill. (Cassia senna L.; Cassia angustifolia Vahl), folium and fructus – Revision 1. Doc. Ref.: EMA/HMPC/228761/2016. London: EMA. Published: 12/10/2
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona