Final European Union herbal monograph on <i>Ribes nigrum</i> L., folium. London: EMA. Doc Ref: EMA/HMPC/745353/2016. Adopted: 19/12/2017.
European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)
Final European Union herbal monograph on Ribes nigrum L., folium. London: EMA. Doc Ref: EMA/HMPC/745353/2016. Adopted: 19/12/2017.
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona