European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
Assessment report on Salix [various species including S. purpurea L., S. daphnoides Vill., S. fragilisL.], cortex. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/80628/2016. Adopted: 31 January
Cita publicaciones
Editores
Bernat Vanaclocha i Vanaclocha
Médico, Colegiado Nº 464610887
Director de Cita Publicaciones y Documentación S.L.

Salvador Cañigueral Folcarà
Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona